C’de Math.h Kütüphanesi ve Fonksiyonları

C’de klasik matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için oluşturulan kütüphaneye math.h kütüphanesi adı verilir. Tıpkı stido.h, stdlib.h kütüphanelerinde olduğu gibi bu kütüphaneyi de programa dahil etmedikçe belli başlı fonksiyonları kullanamayız. Genel kullanım şu şekildedir: BirinciDegisken_adi=fonksiyon_adi(IkinciDegisken_adi) Fark ettiğiniz gibi fonksiyonda işlem gören değişkeni “IkinciDegisken_adi” ile tanımladık. Bu değişken, verdiğimiz fonksiyona göre işlem görerek […]