JS: Değişkenler ve Türler

Bu yazımızda JavaScript’de değişken tanımlama ve tanımlanan değişkenlere değer atama, JavaScript’de sayılar, String (Metin) türlerini tanımlamak ve değer atamayı, en son ise boolea türlerini anlatacağım. Bu sayfada değişkenler ve değer atama, ikinci sayfada sayılar ile ilgili math.round, math.random, Infinity, NaN özelliklerini, üçüncü sayfada ise String değişkenlerinin toUpperCase, toLowerCase, lenght ve […]