Sunucu ve Veri Tabanı Rolleri

Veri Tabanı Sunucu Rolleri (Server Roles):

1)  Dbcreator: Sunucu da veritabanı oluşturma ve değiştirme rolüdür.
2) bulkadmin: Sunucu üyeleri “BULK INSERT” deyimini çalıştırabilir.
3) serveradmin: Sunucu bazında ki yapılandırma seçeneklerine erişim hakkı ve sunucuyu kapatma rolüdür.
4) securityadmin: Oturumları yönetme yetkisi vardır. Bu rol “Grant”, “Deny” ve “Revoke” düzey sunucu izinleridir. Ayrıca SQL Server’a bağlanarak parola sıfırlama yetkisi vardır.
5) proccessadmin: Sunucuda ki çalışan rolleri sona erdirebilir.
6) setupadmin: Bağlantılı sunucular ekleyip, kaldırma rolüdür.
7) diskadmin: Sunucu disk dosylarını yönetim rolüdür.
8) sysadmin: Herhangi bir etkinlik izni veren roldür.
9) public: Ortak sunucu rolüdür. Belirli izinler engellendiği için güvenli bir roldür. Sunucuda ki bir nesnenin tüm kullanıcılar tarafından erişebilir olmasını sağlamak için gerekli izinleri barındırır.

Veri Tabanı Rolleri (Database Roles):

1)      Db_accessadmin: Database rolleri üzerinde değişikliğe izin verir.

2)      Db_backupoperator: Veritabanı yedekleme rolüdür.

3)      Db_datareader: Bütün üyelerin tablolarında ki veriler okunabilir.

4)      Db_datawritter: Tüm tablolarda veri değiştirme, silme ve ekleme rolüdür.

5)      Db_ddladmin: Herhangi bir veri tanımlama dili (Data Definition Language) (ddl) komutu çalıştırılır.

6)      Db_denydatareader: Veritabanında ki verileri okuyamaz.

7)      Db_denydatawritter: Tablolarda ki verileri düzenleme, ekleme, silme gibi hakları kaldırır.

8)      Db_owner: Veritabanı üzerinde tüm yapılandırma ve bakım ve düzenleme eylemleri gerçekleştirilir.

9)      Db_securityadmin: Veritabanı rollerini değiştirme ve kullanıcı izinlerini düzenleyebilir. 

Bir Cevap Yazın