Sık Sık Kullanabileceğiniz 9 Wget Komutu

Bu yazımızda wget komutu ile internetten nasıl dosya indirebiliriz, wget komutu ile en çok kullanılan 10 parametreyi de açıklamış olacağız.

Wget’i Linux’a eklemek

# rpm -qa wget
wget-1.12-1.4.el6.i686

Tabi bu işlemi yaptığınız tarihe göre komutun çıktısıda farklı olacaktır. Ve wget’i yum komutu ile kuralım. Kurulum gayet basit olup, herhangi bir anlatıma gerek yoktur.

# yum -y install wget

1. Dosya İndirme

Herhangi bir parametre kullanmadan, direk bir dosya indirmek istiyorsanız:

# wget http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.5.3.tar.gz

Komutu ile indirebilirsiniz. Çıktısı şuna benzer olacaktır;

--2012-10-02 11:28:30-- http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.5.3.tar.gz
Resolving ftp.gnu.org... 208.118.235.20, 2001:4830:134:3::b
Connecting to ftp.gnu.org|208.118.235.20|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 446966 (436K) [application/x-gzip]
Saving to: wget-1.5.3.tar.gz
100%[===================================================================================>] 446,966   60.0K/s  in 7.4s
2012-10-02 11:28:38 (58.9 KB/s) - wget-1.5.3.tar.gz

2. Dosya İsmini Değiştirerek Kayıt Etmek

İndirdiğiniz dosyanın ismini farklı bir biçimde kayıt etmek isteyebilirsiniz. Bunun için -O parametresini kullanmalıyız

# wget -O wget.zip http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.5.3.tar.gz
--2012-10-02 11:55:54-- http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.5.3.tar.gz
Resolving ftp.gnu.org... 208.118.235.20, 2001:4830:134:3::b
Connecting to ftp.gnu.org|208.118.235.20|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 446966 (436K) [application/x-gzip]
Saving to: wget.zip
100%[===================================================================================>] 446,966   60.0K/s  in 7.5s
2012-10-02 11:56:02 (58.5 KB/s) - wget.zip

wget komutundan sonra -O parametresi ile dosyanın isminin ne olacağını hemen sonrasına yazarak dosyayı öyle kayıt etmiş olduk.

3. Birden Fazla Dosya İndirmek

Diyelim ki indirmemiz gereken birden fazla dosya mevcut. Hepsi için tek tek yazmak yerine bir wget komutu içerisine hepsini yazarak, sırası ile indirilmesini sağlayabilirsiniz. Http veya ftp protokolleri fark etmiyor.

# wget http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.5.3.tar.gz ftp://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.1.tar.gz.sig
--2012-10-02 12:11:16-- http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.5.3.tar.gz
Resolving ftp.gnu.org... 208.118.235.20, 2001:4830:134:3::b
Connecting to ftp.gnu.org|208.118.235.20|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 446966 (436K) [application/x-gzip]
Saving to: wget-1.5.3.tar.gz
100%[===================================================================================>] 446,966   56.7K/s  in 7.6s
2012-10-02 12:11:29 (57.1 KB/s) - wget-1.5.3.tar.gz
--2012-10-02 12:11:29-- ftp://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.1.tar.gz.sig
=> wget-1.10.1.tar.gz.sig
Logging in as anonymous ... Logged in!
==> SYST ... done.  ==> PWD ... done.
==> TYPE I ... done. ==> CWD (1) /gnu/wget ... done.
==> SIZE wget-1.10.1.tar.gz.sig ... 65
==> PASV ... done.  ==> RETR wget-1.10.1.tar.gz.sig ... done.
Length: 65 (unauthoritative)
100%[===================================================================================>] 65     --.-K/s  in 0s
2012-10-02 12:11:33 (2.66 MB/s) - wget-1.10.1.tar.gz.sig
FINISHED --2012-10-02 12:11:33--
Downloaded: 2 files, 437K in 7.6s (57.1 KB/s)

 

4. Bir Dosyadan Okumak

 1. maddeyi biraz daha genişletelim. İndirmemiz gereken dosya sayısı gerçekten çok fazla ve hepsini tek tek wget komutu içerisine yazmak çok zor. Bu tip durumlarda -i parametresi ile .txt dosyasında ki linkleri okuyarak da indirme işlemini başlatabilirsiniz.
# wget -i /wget/tmp.txt
--2012-10-02 12:34:12-- http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.5.3.tar.gz ftp://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.1.tar.gz.sig
Resolving ftp.gnu.org... 208.118.235.20, 2001:4830:134:3::b
Connecting to ftp.gnu.org|208.118.235.20|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 446966 (436K) [application/x-gzip]
Saving to: wget-1.10.1.tar.gz.sig
100%[===================================================================================>] 446,966   35.0K/s  in 10s
2012-10-02 12:34:23 (42.7 KB/s) - wget-1.10.1.tar.gz.sig
--2012-10-02 12:34:23-- http://mirrors.hns.net.in/centos/6.3/isos/x86_64/CentOS-6.3-x86_64-LiveDVD.iso
Resolving mirrors.hns.net.in... 111.91.91.34, 2401:4800::111:91:91:34
Connecting to mirrors.hns.net.in|111.91.91.34|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1761607680 (1.6G) [application/octet-stream]
Saving to: CentOS-6.3-x86_64-LiveDVD.iso
45%[==========================================                     ] 1,262,000  51.6K/s eta 8h 17m

5. Tamamlanamayan İndirmeye Devam Etmek

Bir dosyayı indirmeye başlamıştınız ama herhangi bir sebepten dolayı kesildi ise -c parametresi ile indirmeye kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

# wget -c ftp://108.61.188.219/OS/CentOS/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-1503-01.iso
--2012-10-02 12:46:57-- ftp://108.61.188.219/OS/CentOS/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-1503-01.iso
Resolving mirrors.hns.net.in... 111.91.91.34, 2401:4800::111:91:91:34
Connecting to mirrors.hns.net.in|111.91.91.34|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 206 Partial Content
Length: 1761607680 (1.6G), 1758132697 (1.6G) remaining [application/octet-stream]
Saving to: CentOS-6.3-x86_64-LiveDVD.iso
51% [=================================================                 ] 3,877,262  47.0K/s eta 10h 27m ^

 

İndirdiğiniz yeni dosyanın sonuna .1 ekleyerek kayıt eder. Eğer .1 var ise .2 olarak devam eder. Aşağıda ki şekilde görebilirsiniz;

# ls -l CentOS*
-rw-r--r--. 1 root root 3877262 Oct 2 12:47 CentOS-6.3-x86_64-LiveDVD.iso
-rw-r--r--. 1 root root 181004 Oct 2 12:50 CentOS-6.3-x86_64-LiveDVD.iso.1

6. Arka Planda İndirmek

Dosyanın indirilmesi sırasında işlerinize devam etmek isteyebilirsiniz. Bunun için –b parametresini kullanmamız yeterli olacaktır.

# wget -b /wget/log.txt ftp://108.61.188.219/OS/CentOS/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-1503-01.iso
Continuing in background, pid 3550.

İlgili logları da /wget/log.txt dosyasında görebilirsiniz.

7. Limit Koymak

Dosya indirirken, indirme hızınızı fütursuzca kullanmasını engellemek isterseniz –limit-rate=xxx parametresi ile belirleyebilirsiniz. Değer olarakta sayısal bir değer girdikten sonra yanına türünü belirtmeniz gerekmektedir.

# wget --limit-rate=100k /wget/log.txt ftp://108.61.188.219/OS/CentOS/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-1503-01.iso
/wget/log.txt: Scheme missing.
--2012-10-02 13:16:21-- ftp://108.61.188.219/OS/CentOS/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-1503-01.iso
=> CentOS-7-x86_64-DVD-1503-01.iso
esolving 108.61.188.219... 203.0.178.32
Connecting to 108.61.188.219|108.61.188.219|:21... connected.
Logging in as anonymous ... Logged in!
==> SYST ... done.  ==> PWD ... done.
==> TYPE I ... done. ==> CWD (1) /OS/CentOS/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-1503-01.iso ... done.
==> SIZE CentOS-7-x86_64-DVD-1503-01.iso ... 4691312640
==> PASV ... done.  ==> REST 2825236 ... done.
==> RETR CentOS-7-x86_64-DVD-1503-01.iso ... done.
Length: 4688487404 (4.4G), 4685662168 (4.4G) remaining (unauthoritative)
0% [                                          ] 3,372,160  35.5K/s eta 28h 39m

Fark ettiyseniz ilgili log’un tutulmasını burada da sağladık. Burada ki “k” harfi kilobayt cinsinden olduğunu belirtmektedir.

8. Kullanıcı adı ve şifre ile indirmek

Eğer dosyaları indireceğiniz sunucu şifre korumalı ve sizinde erişim için birer kullanıcı adı ve şifreniz mevcut ise aşağıda ki şekilde kullanıcı adı ve şifrenizi belirterek dosya indirebilirsiniz;

# wget --http-user=narad --http-password=password ftp://108.61.188.219/OS/CentOS/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-1503-01.iso
# wget --ftp-user=narad --ftp-password=password ftp://108.61.188.219/OS/CentOS/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-1503-01.iso

9. wget Versiyon Bilgilerini Öğrenmek ve Yardım Kısmı

–version parametresi ile wget versiyonuzuzu öğrenebilir, daha fazla bilgi içinde –help parametresini kullanabilirsiniz.

# wget --version
# wget --help

Bir Cevap Yazın