Exchange 2010 SP1’de Mailboxı PST Olarak Dışarı Aktarmak

Bu yazımızda Exchange Server 2010 SP1 sunucularımız da ki veritabanlarında bulunan kullanıcıların PST’sini dışarıya export etmeyi anlatmaya çalışacağım. Ama bundan önce değinmem gereken bir kaç tane husus var.

İlki bu işlemi yapabilmeniz için, işlemi gerçkeleştireceğiniz kullanıcı hesabınıza “Mailbox Import Export” yetkisi vermeniz lazım. Bu oldukça hassas bir izindir. Bu izne sahip olan tüm kullanıcılar veritabanlarınızda ki mailbox’ları pst halinde dışarı aktarıp, bilgi sızdırabilir.  Bu yüzden lütfen bu izni dikkatlice kullanın.

Diğer bir konu ise bu işlemin gerçekleşmesi ile ilgili bir durumdur. Yapınızda birden fazla exchange sunucusu olabilir, her exchange sunucunuzda farklı veritabanlarını konumlandırmış olabilirsiniz. Mailbox Export işlemleri sunucu üzerinde gerçekleşir. Birazdan komutta da görebileceğimiz gibi bir file path yolu gösterdiğimiz için ilgili yolu normal bir dizin halinde değil, ağ yolu şeklinde gösterilmelidir. Aksi taktirde hata alma ihtimaliniz çok yüksek.

Mailbox Import – Export İzinlerinin Verilmesi

Az önce, ikinci paragrafta da bahsettiğim gibi işlemi gerçekleştireceğimiz kullanıcımıza mailbox import export izinlerini vermemiz lazım. Siz bu izinleri active directory üzerinden de, aşağıda ki gibi Exchange Management Shell üzerinden de verebilirsiniz.

New-ManagementRoleAssignment –Role "Mailbox Import Export" –User KullaniciAdiniz

Bu izni verdikten sonra Exhange Management Shell oturumunuzu yeniden başlatmanız gerekmektedir.

Export Edilecek PST Dosyaları İçin Ağ Paylaşımı Oluşturmak

Kullanıcımıza iznimizi de verdikten sonra sıra geldi pst’lerimizi export edeceğimiz dizini ağımızda oluşturmaya ve yetki vermeye. Dilerseniz ağınızda bir paylaşım oluşturup, herkese okuma/yazma izni verdiğiniz bir paylaşıma da atabilirsiniz ama bu tabii ki de güvenlik için hiç iyi bir çözüm olmayacaktır. Bunun yerine bir klasör oluşturup, o klasörün özelliklerine “Exchange Trusted Subsystem” grubuna okuma/yazma izinlerini vermeniz daha güvenli olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Mailbox Export Komutları

Export için yetki işlerini, depolama için ağ paylaşım ve izinlerini hallettiğimize göre artık mailboxlarımızı pst şeklinde dışarı aktarabiliriz.

Bunun için bir komut ve o komut içerisinde sadece iki adet parametre kullanacağız. Yani işimiz oldukça kolay. Aşağıda ki taslağa göre sizde mailboxlarınızın pst’lerini almaya başlayabilirsiniz;

[PS] C:\>New-MailboxExportRequest -Mailbox mutkus -FilePath \\paylasimalani\mutkus.pst
Name                      Mailbox                    Status
----                      -------                    ------
MailboxExport                 domaininiz/Company/Users/Head Of...      Queued

 

Export işlemlerinin durumunu kontrol etmek için;

[PS] C:\>Get-MailboxExportRequest
Name                      Mailbox                    Status
----                      -------                    ------
MailboxExport                 domaininiz/Company/Users/Head Of...      InProgress

 

Daha kapsamlı bir detay için;

[PS] C:\>Get-MailboxExportRequest -Name MailboxExport | fl
RunspaceId   : c48a9069-e572-4c65-80ea-773e61e5337e
FilePath    : \\paylasimyeri\pst\mutkus.pst
SourceDatabase : MB-HO-01
Mailbox    : domininiz.com/Company/Users/Head Office/mutkus
Name      : MailboxExport
RequestGuid  : 9de3a722-0c82-4e34-98bf-0ff624c47c16
RequestQueue  : MB-HO-01
Flags     : IntraOrg, Push
BatchName   :
Status     : InProgress
Protect    : False
Suspend    : False
Direction   : Push
RequestStyle  : IntraOrg
OrganizationId :
Identity    : exchangeserverpro.net/Company/Users/Head Office/Alan.Reid\MailboxExport
IsValid    : True

 

İşlemde ki tüm isteklerin durumunu sorgulamak için;

[PS] C:\>Get-MailboxExportRequest | Get-MailboxExportRequestStatistics
Name                  Status          SourceAlias              PercentComplete
----                  ------          -----------              ---------------
MailboxExport             InProgress        mutkus                20

 

Kullanıcısının Mailbox’ını Arşiv İle Dışarı Aktarmak

Kullanıcnın arşivini de mailbox’ı export etme komutuna -IsArchive parametresini ekleyerek gerçekleştirebilirsiniz.

[PS] C:\>New-MailboxExportRequest -Mailbox mutkus -FilePath \\paylasimalani\mutkus.pst -IsArchive

Tamamlanan İşlemleri Görme ve Shell’de ki Tamamlanan Sonuçları Temizleme

Aşağıda ki komut ile export işlemi sürecinde ki mailboxları listeleyebilir ve tamamlanma yüzdelerini görebilirsiniz;

[PS] C:\>Get-MailboxExportRequest | where {$_.status -eq "Completed"}
Name                      Mailbox                    Status
----                      -------                    ------
MailboxExport                 domininiz.com/Company/Users/Head Of...     Completed

Tamamlanan işlemleri listeden kaldırmak için;

[PS] C:\>Get-MailboxExportRequest | where {$_.status -eq "Completed"} | Remove-MailboxExportRequest

Burada ki “Completed” kısmını InProgress, Queued gibi değerleri girip onları da listeleyebilir veya silebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın