CentOS/RHEL 7/6/5 ve Fedora’ya Java (JDK 7u79) Kurulumu

Bu yazımızda CentOS, RHEL’in 7/6/5 sürümlerine ve Fedora’ya SSH erişimi ile Java kurulumunu anlatacağım.

Java’yı İndirme

İlk olarak Oracle’ın resmi sitesinden en son sürümü indireceğiz. Bunun için sırası ile aşağıda ki adımları izliyoruz;

64-Bit

# cd /opt/
# wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jdk-7u79-linux-x64.tar.gz"
# tar xzf jdk-7u79-linux-x64.tar.gz

32-Bit

# cd /opt/
# wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jdk-7u79-linux-i586.tar.gz"
# tar xzf jdk-7u79-linux-i586.tar.gz

Java Kurulumu

Önce ki adımımızda sistemimize Java’yı indirdik. Şimdi ise kurma aşamasına geçtik;

# cd /opt/jdk1.7.0_79/
# alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.7.0_79/bin/java 2
# alternatives --config java

Şimdi sıra ayarlarda. Ayarlar içinde;

There are 3 programs which provide 'java'.
Selection  Command
-----------------------------------------------
* 1      /opt/jdk1.7.0_60/bin/java
+ 2      /opt/jdk1.7.0_72/bin/java
3      /opt/jdk1.7.0_79/bin/java
Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 3 [Press Enter]

Kullandığınız sürüme göre burada ki seçenekler artabilir veya azalabilir. Siz güncel olan sürümü seçeceksiniz.

# alternatives --install /usr/bin/jar jar /opt/jdk1.7.0_79/bin/jar 2
# alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.7.0_79/bin/javac 2
# alternatives --set jar /opt/jdk1.7.0_79/bin/jar
# alternatives --set javac /opt/jdk1.7.0_79/bin/javac

Versiyon Kontrolü

Aşağıda ki komut ile versiyonu öğrenebilirsiniz;

# java -version

Çıktısı da şu şekilde olacaktır:

java version "1.7.0_79"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_79-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.79-b02, mixed mode)

Kurulum bitti ve böylece bir yazımızın daha sonuna geldik.

Bir Cevap Yazın