CentOS 5/6 ve RHEL 5/6 Sürümlerine PostgreSQL 9.1 Kurulumu

Açık kodlu ve ücretsiz olan PostgreSQL’in CentOS ve RHEL’in (Red Hat Enterprise Linux) 5. ve 6. sürümlerine kurulumunu anlatacağız.

Standart SQL sorgu dilini destekleyen ve ilişkisel modeli kullanan PostgreSQL; performans, güvenlik ve genişlik bakımından memnun edici bir veritabanı sistemi. Unix ve Unix türevlerinde (BSD çeşitleri) çalışabilen PostgreSQL ayrıca NT çekirdekli Windows sürümlerinde de çalışabilmektedir.

Adım Bir: PostgreSQL’i İndirmek

CentOS / RHEL 5, 32 Bit

# rpm -Uvh http://yum.postgresql.org/9.1/redhat/rhel-5-i386/pgdg-centos91-9.1-4.noarch.rpm

CentOS / RHEL 5, 64 Bit

# rpm -Uvh http://yum.postgresql.org/9.1/redhat/rhel-5.0-x86_64//pgdg-centos91-9.1-4.noarch.rpm

CentOS / RHEL 6, 32 Bit

# rpm -Uvh http://yum.postgresql.org/9.1/redhat/rhel-6-i386/pgdg-centos91-9.1-4.noarch.rpm

CentOS / RHEL 6, 64 Bit

# rpm -Uvh http://yum.postgresql.org/9.1/redhat/rhel-6.3-x86_64/pgdg-centos91-9.1-4.noarch.rpm

Adım İki: Yum Kullanarak PostgreSQL’i Kurmak

İndirme işlemi bittikten sonra aşağıda ki komut ile kuruluma başlıyoruz;

# yum install postgresql91-server

Bu komuttan sonra aşağıda ki gibi bir çıktı olacaktır;

Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: ftp.iitm.ac.in
* epel: mirror.yourconnect.com
* extras: ftp.iitm.ac.in
* updates: ftp.iitm.ac.in
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package postgresql91-server.i686 0:9.1.9-1PGDG.rhel6 will be installed
--> Processing Dependency: postgresql91 = 9.1.9-1PGDG.rhel6 for package: postgresql91-server-9.1.9-1PGDG.rhel6.i686
--> Processing Dependency: libpq.so.5 for package: postgresql91-server-9.1.9-1PGDG.rhel6.i686
--> Running transaction check
---> Package postgresql91.i686 0:9.1.9-1PGDG.rhel6 will be installed
---> Package postgresql91-libs.i686 0:9.1.9-1PGDG.rhel6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
====================================================================================================
Package            Arch      Version            Repository    Size
====================================================================================================
Installing:
postgresql91-server      i686      9.1.9-1PGDG.rhel6       pgdg91      3.6 M
Installing for dependencies:
postgresql91         i686      9.1.9-1PGDG.rhel6       pgdg91      973 k
postgresql91-libs       i686      9.1.9-1PGDG.rhel6       pgdg91      192 k
Transaction Summary
====================================================================================================
Install    3 Package(s)
Total download size: 4.7 M
Installed size: 20 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/3): postgresql91-9.1.9-1PGDG.rhel6.i686.rpm                | 973 kB   00:02
(2/3): postgresql91-libs-9.1.9-1PGDG.rhel6.i686.rpm             | 192 kB   00:02
(3/3): postgresql91-server-9.1.9-1PGDG.rhel6.i686.rpm            | 3.6 MB   00:07
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                321 kB/s | 4.7 MB   00:15
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Warning: RPMDB altered outside of yum.
Installing : postgresql91-libs-9.1.9-1PGDG.rhel6.i686                     1/3
Installing : postgresql91-9.1.9-1PGDG.rhel6.i686                       2/3
Installing : postgresql91-server-9.1.9-1PGDG.rhel6.i686                    3/3
Installed:
postgresql91-server.i686 0:9.1.9-1PGDG.rhel6
Dependency Installed:
postgresql91.i686 0:9.1.9-1PGDG.rhel6     postgresql91-libs.i686 0:9.1.9-1PGDG.rhel6
Complete!

Adım Üç: Kurulum Sonrası İlk Kez PGDATA’yı Başlatma

Kurulum sonrası veritabanını başlatmak için;

# /etc/init.d/postgresql-9.1 initdb

PostgreSQL’in başlaması biraz zaman alacaktır. Sabırlı olup beklemeniz gerekmektedir.

PostgreSQL’in dizini:

/var/lib/pgsql/9.1/data/

Eski sürümlerin ise (PostgreSQL 7/8):

/var/lib/pgsql/data/

Adım Dört: PostgreSQL’i Başlatma

Aşağıda ki komut ile PostgreSQL’i başlatabilirsiniz:

# service postgresql-9.1 start

Eğer sistem her yeniden başladığında otomatik olarak başlamasını istiyorsanız:

# chkconfig postgresql-9.1 on

Adım Beş: PostgreSQL Yönetici Hesabına Erişimi

Admin kullanıcısının PostgreSQL’e ilk erişimi için:

# su - postgres

Yönetici ayrıcalıkları ile erişim isterseniz:

$ psql

Örnek çıktı:

psql (9.1.9)
Type "help" for help.
postgres=#

 

Bir Cevap Yazın