PHP’de Başlıca Veri Türleri

PHP’de belli başlı veri tipleri vardır. Bu veri tipleri kod yapısına göre her türlü veriyi sadece bir kez deklare edilir yani bildirilir. Bu yazımızda en çok kullanılan veri türlerini açıklamaya çalışacağız.

 1. Boolean: Basit veri türüdür.  Mantıksal veri türüdür, True ve False değerlerinden oluşur.
 2. Integer (int): Tam sayıları ifade eder. eksi (-) sonsuzda artı (+) sonsuza kadar olan bütün ondalıksız olan sayıları içerir. Sayı oldukları ” “,’ ‘,´ ´ işaretleri gerekmez.
  Örnek vermek gerekirse: 65465 , -654654 , 0 , 4 , vb.
 3. Float (Double): Bütün reel sayıları içerir.  – sonsuzluktan + sonsuzluğa kadar olan bütün reel, ondalık, rasyonel ve irrasyonel sayıları içerir.
  Örnek: -54516 , -65465.654651 , 0.0, 31.65 , 46816 vb.
 4. String (str): Tüm yazı cinslerini içerir. String’i belirtirken mutlaka ” “,’ ‘,´ ´ işaretleri belirtilmelidir.
  Örnek: “Merhaba”, ‘php’ gibi..
 5.  Array: Dizi türüdür. Dizi demek birden fazla veri türü barındırmak demektir. Dizileri belirtirken şu şekilde belirtiriz; $ad[5], $ad[8] gibi..
 6. Object (obj): Nesnel veri türüdür.
 7. Resource: Veritabanından gelen veri türüdür.

Php’de veri türleri girdiğiniz veriye göre otomatik olarak belirlenmekte.

Bir Cevap Yazın