C Diline Giriş

Bugün C diline giriş yapmaya çalışacağım. Bugünkü yazımda veri tipleri, değişkenler ve sabitleri göstermeye çalışacağım. Anlatımı benim gibi anlayan, yani elimden geldikçe basit şekilde anlatmaya çalışacağım.

Temel Giriş/Çıkışlar (Basic I/O)

Az önce de belirttiğim gibi C dili hakkında bir çok sabitler, değişken ve fonksiyonlar öğreneceğiz. Ama her dilde en çok kullanılan bir kaç tane fonksiyon vardır. C’de bunlar; klavyeden değer alabilmek için scanf(); ve ekrana yazdırmak için de printf(); komutlarıdır.

Bir örnek verelim ve bu örneği inceleyelim;

#include<stdio.h>
int main( void )
{
printf("Deneme yazısı");
}

Bu kod parçasını çalıştırdığımız zaman ekranda Deneme yazısı görünecektir.

#include<stdio.h> ; standart giriş-çıkış dosyasını programa dahil et manasına gelir. Yani bir kütüphanedir. içerisinde printf(); ve scanf(); gibi sıkça kullanılan komut dosyalarını tanımlar. #include<stdio.h> sayesinde bu komut dosyalarını her seferinde tanımlamaktan kurtuluruz.

main() ; bir programda ki ana fonksiyondur. main komutundan hemen sonra gelen ayraç ise bir standarttır.

printf(“”) ; Bu komutta ekrana yazdırma işlemini sağlıyor. Tırnak işareti içerisinde ki bütün her şeyi yazdırır.

Tabii bu sırada şunu belirtmek isterim, eğer ki bu sadece C programlama dilinde değil, bütün dillerde geçerli olan bir şeydir; bir dili öğrenmek istiyorsanız bu kodları defterinize değil, derleyiciye yazıp çalıştırmak ve inceleyerek daha kolay öğrenirsiniz. Ben şahsen C’yi Dev-C++ programında yazıyorum. Sizde internette yapacağınız ufak çaplı bir araştırma ile kendinize göre bir derleyici seçebilirsiniz.

Şimdi az önceki örneğimizi birazcık daha geliştirelim;

#include<stdio.h>
int main( void )
{
printf("Deneme Yazısı/n");
printf("Google Chrome");
return 0;
}

Bu örnekte yeni olan bir kaç satır ve komut görmekteyiz. Bunları sırası ile açıklayalım;

İlk olarak printf(“Deneme Yazısı/n“) kısmında ki /n ifadesini açıklayayım, Bu ifade bir alt satıra geçmeye yarıyor. Eğer ki /n ifadesini koymazsak Deneme YazısıGoogle Chrome şekilnde yazar.

Bir sonra ki komut ise return; 0 komutu; Main komutu bir tam sayı çıkana kadar çalışır. Yukarıda ki programda da herhangi bir matematiksel işlem olmadığı için program bir tam sayı bekleyecektir. Bir tam sayı da geri alamayacağı için hata verebilir, bu hatayı engellemek için return komutunu kullanıyoruz.

Bir başka örnek;

#include<stdio.h>
int main( void )
{
printf("Mustafa Utku Seyithanoğlu, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, Kahramanmaraş'lı.");
return 0;
}

Burada bir ayrıntıyı dile getirmek lazım. Yukarıda ki örnek verdiğim gibi uzun ve o satırı komple kapsayan kodlar okuma hızını azaltır. Bu tip kodları aşağıda ki gibi yaza bilirsiniz;

#include<stdio.h>
int main( void )
{
printf("Mustafa Utku "
"Seyithanoğlu"
"İstanbul, İstanbul Üniversitesi, ");
return 0;
}

Burada tek bir printf() komutu ile kodumuzu yazdık. Yalnız printf() komutu ile sadece 3 satıra kadar out yapılır. Bu kodda çıktı alt alta yazılmaz çünkü /n komutu kullanılmadı.

Peki ekrana “Hey Dostum!” gibi bir çıktı almamız gerekirse ne yapmamız gerekir?  Biliyoruz ki printf() komutu çift tırnak (“) kullanıyor. İşte bu durumlarda kod parçası şöyle yazılır;

#include<stdio.h>
int main( void )
{
printf("\"Hey Adamım!"\");
return 0;
}

Böylece C diline giriş yaptık. scanf() ve diğer konulara diğer yazımda yer vereceğim.

Bir Cevap Yazın