Veritabanı Nesneleri

Her uygulamanın, program da olduğu gibi veritabanı da nesnelerden oluşmaktadır. Bunlar; tablolar, sorgular, makrolar, formlar, raporlar ve modüllerdir.

  • Tablolar: Verilerin tutulduğu alandır. Her veritabanında en az bir adet tablo bulunmalıdır.
  • Formlar: Veritabanında ki tablolara veri girişini kolaylaştıran nesnelerdir. Paket programalama uygulamalarında ki (Excel, Access vb..) arayüzüne sahip nesnelere denir ve üzerinde sorgu yapmamızı sağlayacak komut tuşları vardır.
  • Sorgular: Farklı tablolarda ki verileri belli bir kod dizimi yazarak alınmasını sağlar.
  • Makro: Makroyu bir dizi işlemi daha öncesinden özel bir dil ile oluşturup, daha sonrasında tek bir tuş ile çalıştırmamıza sağlar. Daha önceden yazılmış sorguların çalıştırılması, veritabanından veri işlemi yapılması, veritabanın kapatılması gibi işleri tek bir tuş ile gerçekleştirebiliriz.
  • Modül: Ana mantığı makrolar ile aynı olan modüllerin, makrolardan ayıran farkı ise visual basic gibi diller ile gerçekleştirilmesidir.

Özet olarak veritabanı, ilgili verilerin depolandığı alandır. Bu veriler gerek olduğunda veritabanı üzerinden çekilir, düzenlenir, silinir veya yeni bir veri eklenebilir. Cep telefonlardına ki kişi rehberide bir veritabanı iken hastanelerde, hastaların bilgilerinin tutulduğu yerde veritabanıdır.

Veritabanları, veritabanı sistemleri sayesinde kontrol edilir. Başlıca veritabanı kontrol uygulamaları; Microsoft Access, Oracle, MySQL, MsSQL, PostgreSQL gibi araçlardır.

Bir Cevap Yazın