SQL Dil Yapısı

Structured Query Language yani Yapılandırılmış Sorgu Dili ile bir veritabanında yeni bir kayıt oluşturabilir, ilgili kayıdı silebilir, düzenleyebilir veya kayıtlarla ilgili bir liste oluşturabilirsiniz. SQL bir programlama dili olmamak ile beraber, yalnızca veritabanı üzerinde işlem gerçekleştirebilir.

SQL’de Tablo oluşturmak

Tablo oluşturmak için CREATE TABLE ifadesi kullanılır. Örnek:

CREATE TABLE tablo_adi
(
Sutun1 veritipi,
Sutun2 veritipi,
Sutun3 veritipi,
.
.
.
.
SutunN veritipi,
)

Burada dikkat edileceği gibi Create Table ifadesinin ardından bir adet boşluk bırakılarak tablonun adı girildi. Bu esnada tablo adında herhangi bir boşluk veya özel karakter kullanılmadı.

Hemen ardından parantez “(” açılarak sütunlar ve sütunların veri tipleri girildi. Burada sütun bilgilerinde de tıpkı tablo tanımlarken yapıtğımız gibi özel karakter ve boşluk bırakmıyoruz. İstediğimiz kadar sütun tanımlaması yaparken sütun isimlerinden sonra bir adet boşluk bırakarak sütuna yazacağımız verilerin tiplerini belirtip, ardından virgül ile bir alt satıra geçiyoruz. En sonunda da, başta açtığımız parantezi kapatıyoruz.

Tablo Silme

Tablo silmek istersek DROP TABLE ifadesini kullanmalıyız.

DROP TABLE tablo_adi

Yukarıda ki kod sayesinde daha önce oluşturduğumuz tabloyu silebiliriz.

Sütun Ekleme

Daha önceden eklediğimiz tablo içerisine, daha sonradan ihtiyaç olması durumunda sütun eklemek için;

ALTER TABLE tablo_adi

ADD sutun_adi, veri_turu

Burada ALTER TABLE ile sütunu ekleyeceğimiz tabloyu seçerken, ADD komutu ile de sütunun adı ve veri türünü belirtiyoruz. Bu iki elementin arasına virgül koyuyoruz.

Tablo Güncelleme

Veritabanında var olan sütunları güncellemek oldukça sık rastlanan bir durumdur. Bu durumda UPDATE ifadesi kullanılır;

UPDATE tablo_adi
Set Sutun4=yenideger
WHERE olcu

İyice anlaşılması için;

Update iller
Set plakalar='34'
Where 'Istanbul'

Burada iller tablosunda ki plakar sütununda bulunan Istanbul’un plaka kodu 34 olarak değiştirmiş olarak bulunuyoruz.

VERİLERE ERİŞİM

Veri tabanında bulunan verilere erişim gereksinimini SELECT ifadesi ile çözüm getirebilirsiniz.

Kullanımı;

SELECT sutun_listesi
FROM Tablo_adi

Örnek:

Select parsonel
From maas

Yukarıda ki örnek ile personel tablosunda ki maaş sütununu seçersiniz.

Eğer personel tablosunda ki bütün alanları seçmek isterseniz yıldız ‘*’ ifadesini kullanmanız lazım;

Select * from personel

Böylece personel tablosunda ki bütün sütunları seçmiş oluyoruz.

Sonuca daha çabuk gitmek için veri çağırmada özelleştirmeler yapılır. Bunu al, bunu çağırma gibi.. Kullanım şekli şöyledir;

SELECT tablo,
From sutun,
Where koşul

Örneğin bir şirkette çalışanlardan 25 yaş üstünü çağırmak istiyorsunuz, bunun için personel veri tabanına gidip;

Select adi,
From yas,
Where yas>25

Böylece personel veri tabanında ki yaşı 25’ten büyük olan personel isimlerini karşımıza getirdi.

Örnek koşullar ve anlamı:

KOŞUL SONUÇ
22 Yaşı 22 olanları getirir.
NOT 21 Yaşı 21 olanları listelemez.
>29 29’dan büyük olanlar
=<35 35 ve küçük olanlar
   IN(25, 32, 21) Yaşı 25, 32 ve 21 olanları getirir.
Like “*1”    Yaşının sonu 1 olanları getirir. 21, 31, 41 gibi..
Is Null Yaş bilgisi girilmeyenleri getirir
Is Not Null Yaş bilgisi girilenleri getirir.
21 or 25 Yaşı 21 veya 25 olanları getirir
   >21 and <31              Yaşı 21 ile 31 arasında olanlar
   <29 or >31              Yaşı 29 ile 31 arasında olmayanlar

SIRALAMA

Veri tabanından veri çektiğiniz zaman bir sıralama yapmak ihtiyacı duyabilirsiniz. Bunun için Select deyimi ile birlikte Order By deyimi kullanılır.

SELECT Soyad, Ad
FROM Personel
ORDER BY SOYAD;

Yukarıda ki örnekte varsayılan olarak azalandan artana doğru bir sıralama vardır. Yani A’dan başlayıp Z’^ye doğru. (0’dan 9’a) Bazı yerlerde ORDER BY Soyad kısmının sonunda ASC parametresini görebilirsiniz. İkisi de aynı sonucu vermektedir.

SELECT Soyad, Ad
FROM Personel
ORDER BY SOYAD ASC;

Eğer tam tersi bir sıralama yapmak isterseniz (Z’den A’ya, 9’dan 0’a) ASC yerin DESC; yazmanız gerekmektedir.

SELECT Soyad, Ad
From Personel
Order By Soyad DESC;

 

Bir Cevap Yazın