Kullanım Koşulları

Bu muhteva Mutkus Blog (mutkus.com/*) ve mazrufuna şamildir. Tüm muhteva bu internet sitesine ilişkindir, norminal müsade almadan klonlanması, referans belirtmeden eksiksiz veya bir kısmının istismar edilmesi yasaktır. Ayrıca; bu internet sitesine iltihak eden herkes bu nizamları istisnasız akseptans eder. Bunu üzerine;

1-)Muhteva

Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde her hangi bir yazı, medya verisi, kişi veya müesselere mazarrat verebilecek bir muhteva barındırmamaya ihtimam gösterir. Kişi veya tüzel kişilerin içeriği yanlış yorumlamasından, bakış açı farklılığından çıkabilecek herhangi bir yanılgı, hukuki mükellefiyeti veya vaziyeti site sahipleri veya editörlerimiz deruhte etmezler.

1.1) Muhtevanın Klonlanması, İktibas Yapılması, Referans Gösterimi

1.1.1) Muhtevanın Klonlanması
Mutkus Blog (mutkus.com/blog* – blog.mutkus.net – blog.mutkus.org gibi..) otantik içeriklerinin (Referans gösterilerek yayınlanan muhtevanın klonlanması üzerine tüzel ve sağtöresel hiç bir mesuliyet deruhte edilmez.) izinsiz klonlanması durumunda Türkiye Cumhuriyeti’nin 5846 kanun numaralı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 68. özünün ikinci fıkrasının ve diğer maddeler yolu ile hukuki yollara müracaat etme opsiyonunu muhtevayı tekvin eden editör ve site ehlinin hükmüne kalmıştır. Hukuki manifestoyu davalı kişiye salık verilmesi site ehli tarafından nihan tutulur. Bunun dışında site veya içerik ehlilerinin hukuki yollara müracaat etmeden çözüme gitme opsiyonunu yine site ve içerik ehlileri tarafından nihan tutulur.
1.1.2) İktibas Yapılması

İktibas yapan kişi veya kurumun, iktibas yapılan ilgili süjeye, iktibas ifa edilen web sitesinin ehliyetli bulunağını “yorum” adı altında tebarüz etmelidir. Ayrıca iktibasın yerleştirildiği müteallik web sitesinde süje altına orjinal makalenin internet bulunağını tebarüz etmek zorundadır.

1.1.3) Referans Gösterimi

Referans gösterilen muhtevanın hakikatı vukulandırması hakkında herhangi bir güvence tarafımızca verilmemektedir. Müteallik hâllerden teşekkül olan maddi veya manevi mazarratlardan site ehlileri mesul değildir.

1.2) Muhtevanın Tanzim Edilmesi

Aktüel vaziyette muhtevanın sabık aktüelliği sona ermesi halinde muhtevanın tekrar aktüelliğini sağlamak zarureti bulunmamaktadır. Bu vaziyette, müteallik hâllerden teşekkül olan maddi veya manevi mazarratlardan site ehlileri mesul değildir.

1.3) Muhteva Kaziyesi

Bahsi geçen internet sitelerinde ki zımninin inkişaf etmesine iane etmek isteyen ziyaretçilerin; taharri yaparak edindikleri vukufların internet sitemizde neşriyat edilmesini isteyen, son kullancıdan, antrakt kullanıcıya ulaşan kullanıcılarımızın “İçerik Önerme” formunu doldurması ardından site aship/editörlerine nakletmesi gerekmektedir.

1.3.1) Kaziyenin Kusursuz/Tikel Olarak Neşriyatı ve/ya Neşriyatının Gerçekleşmemesi

1.3.1.1) İlgili muhtevanın şamil olduğu mazrufun 1.3 numaralı özünde bahsi geçen kaziyenin kusursuz, tikel olarak veya neşriyatın gerçekleşmeme hakkının yanı sıra ilgili kaziye de aranjman yapılma hakkı ilgili sitenin editörlerine bağlıdır. Olası aranjmanda muhteva bildiricisine yazanak verme mesuliyeti bulunmamaktadır.
1.3.1.2) İlgili muhtevanın kusursuz olarak yayınlanması durumunda; bahsi geçen muhtevanın elverişli nahiyesine malik sahibinin elektronik posta bilgisi ve bunun yanı sıra malik sahibinin bilhassa arzusu üzerine şahsi bilgileri (Ad, Soyad, Ad ve Soyad) 3. şahıslarla mahkeme hükmü veya müddeiumumi talimatı olmadan paylaşılmaz.
1.3.1.3) İlgili kaziyenin eksiksiz mesuliyeti, muhtevayı gerçekleştiren şahıslara İLİŞKİNDİR. Site üyeleri veya sahipleri hiç bir mesuliyet kabul etmezler.
1.3.1.4) İlgili muhtevanın tikel olarak yayınlaması durumunda, muhtevanın elverişli nahiyesine muhtevanın aranjman tanzim edildiği son kullanıcıya tebarüz etmek zorundadır. Bu tebarüzün yanı sıra; 1.3.1.2 nolu maddeye uygun olarak malik sahibinin bilgileri verilmelidir.
1.3.1.5) İlgili muhtevanın neşriyatının süresi, muhtevayı denetleyen editörlere bağlıdır.
1.3.1.6) Neşriyatın gerçekleşmemesi durumunda malik sahibine salık verilme zorunluluğu yoktur. Bu konu hakkında site ehlileri bütün haklarını muhafaza edebilirler.
1.3.1.7) İlgili muhteva; Türkiye Cumhuriyeti yasalarının yanı sıra ilgili site nizamlarına ve Türk örf ve Adetlerine mugayir olmamalıdır. Aksi taktirde muhtevayı ve ilgili malik sahibinin şahsi vukuflarını (IP, e-posta, ad-soyad vb.) yetkili birimlere verme hakkını muhafaaza eder.
1.3.1.8) İlgili muhtevanın başka bir adres veya yerden klonlanması durumunda site ve yetkilileri hiç bir mesuliyet kabul etmezler.
1.3.1.9) Son olarak; muhteva kaziyesi durumunda, malik sahibi olan herkes “Mutku Blog Teknoloji ve Öğrenci Blogu Kullanım Koşulları” kısmının tamamının yanı sıra, 1.3 ve alt maddelerini (1.3, 1.3.1, 1.3.1.1 vb.)  istisnasız akseptans eder.

2) Tasarruf  Şartlarının Varyasyona Uğraması Vaziyeti

İş bu tasarruf şartlarının varyasyona uğraması vaziyetinde sabık tasarruf şartları aktüel vuku bulacağı için sabık tasarruf şartları aktüel tasarruf şartları ile mahal değiştirir.

__

Herhangi bir sual, malumat benzeri vaziyet için bizimle bildirişim kurunuz.

Son varyasyon: 18 Ekim 2012 – 02.26 AM
Düzenleme 1: 29.11.2017 – 09.15 AM