Python’da Kaçış/Kestirme Dizileri

Python’da bir karakter dizini tanımlamak için tırnak işareti kombinasyonu kullanılır. (Bunu print() fonkisiyonunu anlattığımız burada ki derste bahsetmiştik.) Python’da başlangıç tırnağı ile bitiş tırnağı arasında ki herşey karakter dizinidir. >>> print(‘Odaya girdiğinde “Ben Bittim!” dedi.’) Odaya girdiğinde “Ben Bittim!” dedi. Yukarıda verdiğimiz örnekte bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Karakter dizinini […]