“Cannot connect to WMI Provider” Hata ve Çözümü

Merhaba, bu yazımda SQL Server 2008’in “SQL Server Configuration Manager” -ı açmak isterken aldığım hata olan “Cannot connect to WMI Provider” hatasının çözümü yazacağım. Öncelikle çözüm için command prompt’u veya PowerShell’i yönetici olarak çalıştıralım. Ardından “cd” komutu ile (x64 platformları için) C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\100\Shared\ klasörüne geliyoruz; cd C:\Program […]

Transaction Nedir?

Transaction Nedir? Bir veya daha fazla SQL ifadesini tek bir işlem haline getirilmesine transaction denir. En azından en basit hali ile bu şekilde anlatabiliriz. Transactionlar; ardı ardına gelen ve birbirleriyle bağımlı birden fazla işlemin tek bir işlem olarak kullanılmasını sağlar. Transactionlarda SQL ifadelerinin bir bölümünün uygulanması gibi bir durum söz […]

CentOS 5/6 ve RHEL 5/6 Sürümlerine PostgreSQL 9.1 Kurulumu

Açık kodlu ve ücretsiz olan PostgreSQL’in CentOS ve RHEL’in (Red Hat Enterprise Linux) 5. ve 6. sürümlerine kurulumunu anlatacağız. Standart SQL sorgu dilini destekleyen ve ilişkisel modeli kullanan PostgreSQL; performans, güvenlik ve genişlik bakımından memnun edici bir veritabanı sistemi. Unix ve Unix türevlerinde (BSD çeşitleri) çalışabilen PostgreSQL ayrıca NT çekirdekli […]

SQL Dil Yapısı

Structured Query Language yani Yapılandırılmış Sorgu Dili ile bir veritabanında yeni bir kayıt oluşturabilir, ilgili kayıdı silebilir, düzenleyebilir veya kayıtlarla ilgili bir liste oluşturabilirsiniz. SQL bir programlama dili olmamak ile beraber, yalnızca veritabanı üzerinde işlem gerçekleştirebilir. SQL’de Tablo oluşturmak Tablo oluşturmak için CREATE TABLE ifadesi kullanılır. Örnek: CREATE TABLE tablo_adi ( Sutun1 veritipi, Sutun2 veritipi, Sutun3 […]