JavaScript İle URL’den Parametre Almak

Bu yazımızda sitenizden bir parametre ve değerin bulunduğu bir url geldiği zaman, ilgili parametreyi ve değeri nasıl yakalayabileceğimizi göreceğiz; function getParameterByName(name) { name = name.replace(/[\[]/, “\\\[“).replace(/[\]]/, “\\\]”); var regexS = “[\\?&]” + name + “=([^&#]*)”; var regex = new RegExp(regexS); var results = regex.exec(window.location.search); if (results == null) return “”; […]

JS: Objeler, Arraylar ve Dizi Kurgulamak

Bu dersimizde JavaScript’te objelerin ve arrayları, objeler içerisine veri ekleme ve silmeyi ve diziler ile ilgili bilgileri anlatacağız. Objeler JavaScript’de objeleri, birer varlık olarak tanımlayabiliriz. Örneğin bilgisayar bir sınıf yani class iken monitör o class’a bağlı bir objedir. Sınıfların (class) altında sınırsız sayıda obje tanımlanabilir. Her obje, ait olduğu sınıfın özelliklerine […]

JS: Değişkenler ve Türler

Bu yazımızda JavaScript’de değişken tanımlama ve tanımlanan değişkenlere değer atama, JavaScript’de sayılar, String (Metin) türlerini tanımlamak ve değer atamayı, en son ise boolea türlerini anlatacağım. Bu sayfada değişkenler ve değer atama, ikinci sayfada sayılar ile ilgili math.round, math.random, Infinity, NaN özelliklerini, üçüncü sayfada ise String değişkenlerinin toUpperCase, toLowerCase, lenght ve […]

JavaScript’e Giriş

JavaScript Nedir? JavaScript; internet sayfanızın ziyaretçileri ile olan etkileşimini artırır. Kullanıcılar ziyaret ettiği internet sayfaları ile etkileşime girdikçe sıkılmaz ve daha sık ziyaret eder hale gelirler. İlk olarak şunu belirtmek gerekir ki JavaScript’in Java programlama dili ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bir çok insan bu konu da büyük yanılgıya düşmektedir. Neler […]